Xuất khẩu lao động


TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP NỘI THẤT NM CHÂU XẢO Gửi form

1/ THÔNG TIN NHÀ MÁY ĐƠN HÓT HÒN HỌT PHÍ SIÊU SIÊU RẺ 1XXX Chủ thuê Đài Loan : Công ty Khoa Học Kỹ Thuật Châu Xảo 州巧科技股份有限公司 Địa chỉ nhà máy 台南市安南區鹽田里工業二路61號 工廠位址 (英) TP Đài Nam ( Nhà máy có 40 lao động Việt Nam đang làm việc ) - Thời hạn hợp...

Đọc thêm