VIỆT NAM – HÀN QUỐC KÝ TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH EPS

VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC KÝ BẢN GHI NHỚ VỀ PHÁI CỬ VÀ TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP VIỆC LÀM (EPS)

Hôm nay, ngày 17/05/2016, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ Trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký kết “BẢN GHI NHỚ VỀ PHÁI CỬ VÀ TIẾP NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS”
Như vậy, sau gần 04 năm đình hoãn, việc hợp tác phái cử chỉ được triển khai thông qua các Bản ghi nhớ đặc biệt có thời hạn 01 năm vào các năm 2013 và 2015, thì Bản ghi nhớ có hiệu lực 02 năm này sẽ nối lại việc tiếp nhận và phái cử thông thường người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Việc ký kết Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình tại Hàn Quốc mở ra cơ hội đối với nhiều người lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc kể các người lao động làm việc và cư trú trái phép tại Hàn Quốc tự nguyện hồi hương.
Hi vọng rằng, thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ mở ra một thời kỳ mới nhiều thuận lợi hơn cho việc ổn định và phát triển thị trường lao động Hàn Quốc.

13221486_1762555680646285_2853348745542862518_n
Hi vọng rằng, thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ, sẽ củng cố hơn nữa niềm tin và trách nhiệm của anh chị em lao động đang làm việc tại Hàn Quốc trong việc chấp hành hợp đồng lao động về nước đúng hạn, góp phần củng cố phát triển quan hệ hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho các anh chị em lao động ở quê nhà được sang Hàn Quốc làm việc.

 

 

Bài viết liên quan

Lợi thế đi xuất khẩu lao động Đài Loan 2019
Đi xuất khẩu lao động Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh
Đơn hàng Đài Loan cho lao động 35 tuổi
Chi phí đi Xuất khẩu lao động Đài Loan, Nhật, Malaysia 2018 là bao nhiêu?
Chi phí xkld Đài Loan 2018 giảm mạnh, vì sao như vậy?