Tuyển 50 nam 50 nữ đi Đài Loan làm điện tử Kim Tượng, Đang nhận form

1/ Nhà máy

CÔNG TY ĐIỆN TỬ KIM TƯỢNG
Địa điểm: Đào Viên, Đài Bắc

Hợp đồng: 3 năm

2/ĐIỀU KIỆN TUYỂN
Số lượng: 50 nữ và 50 nam

+  Chiều cao: 165 cm đối với Nam và 155cm đối với nữ
+  Độ tuổi : 18 – 30
+  Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng trung cơ bản)
+  Yêu cầu khác: Không xăm trổ, ý thức tốt, không hút thuốc, không uống rượu, không mù mầu, không có tiền sử bệnh tật, không dị tật.
Công việc, kiểm tra sản phẩm, đóng gói sản phẩm điện tử

nhà máy kim tượng

3/CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
+  Lương cơ bản: 22000NT$/ tháng
+  Tháng lĩnh lương 2 lần vào ngày 9 và 24 hàng tháng
+  Nhà máy làm 02 ca, ca đêm tính 3,5 tiếng tăng ca
+  Ca ngày tính 3 tiếng.
Tháng nghỉ 4 ngày ( không quy định t7,cn )
+  Kí túc xá trong công ty, đi lại thoải mái ,có căng tin dưới cổng
+  Tiền tiết kiệm : Không trừ
+  Không bị trừ tiền môi giới hàng tháng.

4/THỜI GIAN DỰ KIẾN
+  Thi tuyển trực tiếp : Đang nhận form

 

Bài viết liên quan

Đi xuất khẩu lao động Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển 9 Nam lao động tại Đài Loan SX mô tơ NM Sỹ Lâm, TT 25/06
Tuyển 23 nữ xkld Đài loan làm Pin mặt trời NM Lục Trào, Đang nhận Form