Tuyển 20 nam 20 nữ đi Đài Loan làm điện tử Kim Tượng, Đang nhận form

1/ Nhà máy

CÔNG TY ĐIỆN TỬ KIM TƯỢNG
Địa điểm: Đào Viên, Đài Bắc

Hợp đồng: 3 năm

2/ĐIỀU KIỆN TUYỂN
Số lượng: 20 nữ và 20 nam

+  Chiều cao: 165 cm đối với Nam và 155cm đối với nữ
+  Độ tuổi : 18 – 30
+  Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng trung cơ bản)
+  Yêu cầu khác: Không xăm trổ, ý thức tốt, không hút thuốc, không uống rượu, không mù mầu, không có tiền sử bệnh tật, không dị tật.
Công việc, kiểm tra sản phẩm, đóng gói sản phẩm điện tử

nhà máy kim tượng

3/CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
+  Lương cơ bản: 22.000NT$/ tháng
+  Tháng lĩnh lương 2 lần vào ngày 9 và 24 hàng tháng
+  Nhà máy làm 02 ca, ca đêm tính 3,5 tiếng tăng ca
+  Ca ngày tính 3 tiếng.
Tháng nghỉ 4 ngày ( không quy định t7,cn )
+  Kí túc xá trong công ty, đi lại thoải mái ,có căng tin dưới cổng
+  Tiền tiết kiệm : Không trừ
+  Không bị trừ tiền môi giới hàng tháng.

4/THỜI GIAN DỰ KIẾN
+  Thi tuyển trực tiếp : Đang nhận form

 

Bài viết liên quan

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX Vải NM TIẾT TRƯỜNG HƯNG. Đang Nhận Form
TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH KẸO NM MORINAGA ĐANG NHÂN FORM
TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH KẸO NM SÂM VĨNH ĐANG NHÂN FORM
TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN MÔ TƠ NM THUẬN LỢI ĐANG NHÂN FORM
Tuyển 50 nữ lao động Công Ty điện tử Đài Đạt Đài Loan, ĐANG NHÂN FORM