Đài Bắc:Tuyển 30 nam đi Đài Loan làm dệt Tân Quang, TT 20/11

  1/ Thông tin nhà máy Dệt Tân Quang MS: 515354CV Địa chỉ:   桃園市平鎮區廣仁里延平路3段223號 Nhà máy dệt Tân Quang – Đào Viên- Đài Bắc (một trong những nhà máy tốt nhất Đài Loan, làm thêm nhiều, thu nhập cao, trung bình đạt hơn 1000 USD/tháng, rất nhiều lao động gia hạn đi lại nhà máy này) […]