ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN QUAY LẠI LẦN 2

ĐƠN HÀNG DÀNH CHO THỰC TẬP SINH KẾT THÚC HỢP ĐỒNG 3 NĂM VỀ NƯỚC.

1. ĐƠN HÀNG THỦY SẢN

Số lượng tuyển: 30 nữ
Tuổi : 21-35
Tỉnh: shizuoka
Lương: 18-20 man
Thi tuyển : 20/6/2019
Dự kiến xuất cảnh: sau 2-4 tháng kể từ ngày trúng tuyển

2. ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM

Số lượng: 45 nữ
Tuổi: 21-35
Tỉnh: 7 tỉnh vùng kanto
Lương: 18-20 man
Thi tuyển:22/6/2019
Dự kiến xuất cảnh: sau 2-4 tháng kể từ ngày trúng tuyển

 

3. ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ –HÀN XÌ

Số lượng : 18 nam
Tuổi : 22-38 tuổi
Tỉnh : Hokkaido
Lương cơ bản: 20 man
Thi tuyển: 27/6/2019
Dự kiến xuất cảnh: sau 2-4 tháng kể từ ngày trúng tuyển

 

4. ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Số lượng : 25 nam – 25 nữ
Tuổi : 21-35 tuổi
Tỉnh: Nagasaki
Lương: 18-20 tuổi
Thi tuyển: 25/6/2019
Dự kiến xuất cảnh: sau 2-4 tháng kể từ ngày trúng tuyển

Bài viết liên quan

TUYỂN 40 NAM NỮ LÀM THỰC PHẨM NHÀ MÁY NGHI LAN TT 1/8
TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP NỘI THẤT NM CHÂU XẢO TT 17-7
TUYỂN 10 NAM XKLD NHẬT BẢN IN OFFSET TẠI TỈNH SAITAMA
TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD NHẬT BẢN THU HOACH DÂU TÂY TẠI TỈNH TOKYO
TUYỂN 5 NAM XKLD NHẬT BẢN LÀM MỘC NỘI THẤT TỈNH FUKUSHIMA