ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN QUAY LẠI LẦN 2

ĐƠN HÀNG DÀNH CHO THỰC TẬP SINH KẾT THÚC HỢP ĐỒNG 3 NĂM VỀ NƯỚC.

1. ĐƠN HÀNG THỦY SẢN

Số lượng tuyển: 30 nữ
Tuổi : 21-35
Tỉnh: shizuoka
Lương: 18-20 man
Thi tuyển : 20/6/2019
Dự kiến xuất cảnh: sau 2-4 tháng kể từ ngày trúng tuyển

2. ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM

Số lượng: 45 nữ
Tuổi: 21-35
Tỉnh: 7 tỉnh vùng kanto
Lương: 18-20 man
Thi tuyển:22/6/2019
Dự kiến xuất cảnh: sau 2-4 tháng kể từ ngày trúng tuyển

 

3. ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ –HÀN XÌ

Số lượng : 18 nam
Tuổi : 22-38 tuổi
Tỉnh : Hokkaido
Lương cơ bản: 20 man
Thi tuyển: 27/6/2019
Dự kiến xuất cảnh: sau 2-4 tháng kể từ ngày trúng tuyển

 

4. ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Số lượng : 25 nam – 25 nữ
Tuổi : 21-35 tuổi
Tỉnh: Nagasaki
Lương: 18-20 tuổi
Thi tuyển: 25/6/2019
Dự kiến xuất cảnh: sau 2-4 tháng kể từ ngày trúng tuyển

Bài viết liên quan

TUYỂN 10 NAM XKLD NHẬT BẢN IN OFFSET TẠI TỈNH SAITAMA
TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD NHẬT BẢN THU HOACH DÂU TÂY TẠI TỈNH TOKYO
TUYỂN 5 NAM XKLD NHẬT BẢN LÀM MỘC NỘI THẤT TỈNH FUKUSHIMA
TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD NHẬT BẢN VẬN HÀNH MÁY ĐÚC NHỰA TỈNH AICHI
TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD NHẬT BẢN LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI FUKUSHIMA