BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Ông Nguyễn Vạn Xuân – Chủ tịch Hội đồng Quản tr
 2. Ông Phạm Hữu Giang – Tổng giám đốc

BAN ĐIỀU HÀNH

 1. Ông Trần Đại Thắng – Phó tổng giám đốc
 2. Ông Lưu Văn Úy – Phó tổng giám đốc
 3. Ông Ngô Long – Phó tổng giám đốc
 4. Ông Nguyễn Tiến Khang – Giám đốc  Nhật bản
 5. Ông Nguyễn Duy Chữ – Giám đốc thị trường trong nước
 6. Ông Hoàng Quốc Du – Phó giám đốc Nhật Bản kiêm trưởng phòng Đối ngoại
 7. Bà Đỗ Thị Thu Hà – Phó giám đốc Nhật Bản kiêm trưởng phòng du học
 8. Đặng Đức Quảng – Trưởng phòng tư vấn

13245949_547514612076021_1663857265_n

 

 1. Nguyễn Thị Huyền – Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ

giam-doc-tu-van-NTH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

sodotochucvn