Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan Sơ chế gà Cho KFC NM DIỆU THĂNG, ĐANG NHÂN FORM

1. THÔNG TIN NHÀ MÁY 1. Tên nhà máy: DIỆU THĂNG 2 . Địa điểm làm việc : 台中市大肚區營埔里營埔巷1之10號 Số 10, Yingpu Lane, Yingpuli, Dadu District, Taichung City 3 Thời gian hợp đồng: 3 Năm gia hạn 1 lần 4 Mô tả công việc: chế biến thực phẩm, sơ chế gà cung ứng cho cửa […]

Tuyển 100 Nam xkld Đài Loan SX Săm Lốp ô tô NM CHÍNH TÂN. ĐANG NHÂN FORM

I. THÔNG TIN NHÀ MÁY Nhà máy Chính Tân – Chương Hóa – Địa chỉ: 章華縣大村鄉美港路215號 – Web: http://www. cst. com. tw/   II. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG – Số lượn tuyển: Cần 100 NAM – Yêu cầu: Nam: Cao khoảng 166cm, nặng khoảng 58 kg. tuổi từ 20 – 38 tuổi – Tình trạng […]

Tuyên 9 Nữ 1 Nam Kiểm tra bảng mạch điện tử NM TRUNG HOA TINH XAC. ĐANG NHÂN FORM

1/ THÔNG TIN NHÀ MÁY   Ms 455540cv Nhà máy : Trung Hoa Tinh Xác http://www. cht-pt. com. tw/ 地址: 桃園市平鎮區湧豐里工業三路15號(平鎮工業區) Địa điểm: Bình Chân, Đào Viên, Đài Bắc Nội dung công việc: Làm việc trong xưởng điện tử, thao tác máy lắp ráp, sử dụng kính hiển vi, kiểm tra bản mạch điện tử. […]