Có nên đi lao động Nhật Bản sau khi tốt nghiệp Đại Học không?

Trong những năm gần đây, tình trạng thất nghiệp đối với đối tượng là cử nhân đại học ngày càng trở nên phổ biến, những người đã được đào tạo kiến thức chuyên môn khi 4-5 năm ngồi trên giảng đường. Để giải quyết vấn đề này có 1 câu hỏi đặt ra: Có nên […]