Tuyển 50 nữ lao động Công Ty điện tử Đài Đạt Đài Loan, TT 10/10

1/ Thông tin nhà máy Ms: 565957 Công ty HH CP công nghiệp điện tử Đài Đạt – Đài loan 台達電子工業股份有限公司(DELTA ELECTRONICS,INC.) Địa điểm  Đào Viên – Đài loan/桃園市桃園區興邦路31-1號 Thời hạn hợp đồng 3 năm   2/ Điều kiện tham gia dự tuyển: Nội dung công việc: Mô tả công việc Điện tử : thao tác […]